thiet ke web

Bảng giá Hosting

Gói dịch vụ

Basic

Basic 1

Basic 2

Com 1

Com 2

Com 3

Com 4

MÔ TẢ DỊCH VỤ
Dung lượng lưu trữ 300 MB 500 MB 1000 MB 1.500 MB 2.000 MB
3.000 MB
6.000 MB
Băng thông KGH KGH KGH KGH KGH KGH KGH
Email POP3 10 địa chỉ 50 địa chỉ 70 địa chỉ 100 địa chỉ 150 địa chỉ 500 địa chỉ 1.500 địa chỉ
Sub domain 1 2 5 8 12 30 90
Database
(SQL Server hoặc MySQL)
0 2 4 7 10 12 20
PHÍ KHỞI TẠO DỊCH VỤ & CƯỚC HÀNG NĂM (VND)
Phí hàng năm 800.000 1.000.000 1.600.000 2.200.000 2.600.000 3.600.000 6.000.000
Phí khởi tạo              
             
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG
Thời hạn hợp đồng tối thiểu 01 năm
Thanh toán trước 01 năm / lần
VAT 10%
DỊCH VỤ PHỤ TRỘI
Lưu trữ thêm 100 MB 20.000 VND/tháng
Băng thông thêm 500 MB/tháng 20.000 VND/tháng
Thêm 1 Database MS SQL 20.000 VND/tháng
MÁY CHỦ TRỢ NHỮNG GÌ
Windows Hosting Linux Hosting
- ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x
- PHP & MySQL for Windows Server
- MS Access/MS SQL Server 2000/2005/2008
- ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
- POP3/SMTP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
- CGI Scripting In Perl & C
- Hosting Controller
- 99.9% Server uptime
- 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk support Portal
- PHP, Perl, Python
- MySQL
- SSH Access
- Protected Directories
- POP3/SMTP/IMAP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- FrontPage Extensions
- CGI-Bin
- DirectAdmin, cPanel
- 99.9% Server uptime
- 24 x 7 x 365 Email & Helpdesk support Portal