thiet ke web

Tài liệu văn bản

STT
DỊCH VỤ
DOWNLOAD
01 Báo giá tên miền

http://web20.vn/images/word.jpg

02 Báo giá hosting http://web20.vn/images/word.jpg
03 Báo giá Google Adwords http://web20.vn/images/word.jpg
04 Báo giá dịch vụ seo http://web20.vn/images/word.jpg
05 Báo giá Email Marketting http://web20.vn/images/word.jpg
06

Báo giá dịch vụ quản trị website

http://web20.vn/images/word.jpg
07 Báo giá dịch vụ thiết kế logo http://web20.vn/images/word.jpg
08 Báo giá dịch vụ đào tạo web http://web20.vn/images/word.jpg

MẪU KHAI TÊN MIỀN VIỆT NAM

STT
DỊCH VỤ
DOWNLOAD
01 Bản khai đăng ký tên miền việt nam cho CÁ NHÂN

http://web20.vn/images/word.jpg

02 Bản khai đăng ký tên miền việt nam cho CÔNG TY, TỔ CHỨC http://web20.vn/images/word.jpg
03 Bản khai thay đổi thông tin  tên miền việt nam cho CÁ NHÂN http://web20.vn/images/word.jpg
04 Bản khai thay đổi thông tin  tên miền việt nam cho CÔNG TY, TỔ CHỨC http://web20.vn/images/word.jpg
05 Bản khai thay đổi DNS cho Cá Nhân http://web20.vn/images/word.jpg
06

Bản khai thay đổi DNS cho Công Ty, Tổ Chức

http://web20.vn/images/word.jpg