thiet ke web

Bảng giá tên miền

Dịch vụ tên miền

PHÍ CÀI ĐẶT

PHÍ DUY TRÌ

TỔNG

TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.com/.net/.org/.info   230.000 VND/năm 230.000 VND/năm
.biz   220.000 VND/năm 220.000 VND/năm
.cc   710.000 VNĐ/năm 710.000 VNĐ/năm
.ws (bốn ký tự trở lên)   252.000 VND/năm 252.000 VND/năm
.ws (3 ký tự) 573.000 VNĐ 15.750.000 VNĐ/năm 16.323.000 VNĐ/năm
.ws (2 ký tự) 10.505.000 VNĐ 26.250.000 VNĐ/năm 36.755.000 VNĐ/năm
.tv   840.000 VND/năm 840.000 VND/năm
.mobile   420.000 VNĐ/năm 420.000 VNĐ/năm
.eu   250.000 VNĐ/năm 250.000 VNĐ/năm
.asia   375.000 VNĐ/năm 375.000 VNĐ/năm
.me   567.000 VNĐ/năm 567.000 VNĐ/năm
.tel   315.000 VNĐ/ năm 315.000 VNĐ/ năm
.co   735.000 VNĐ/năm 735.000 VNĐ/năm
.com.co/ .net.co/ .nom.co   420.000 VNĐ/năm 420.000 VNĐ/năm
TÊN MIỀN QUỐC GIA (3 ký tự)
.vn *** 350.000 VND 480.000 VNĐ/năm 830.000 VNĐ/năm
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn 350.000 VND 350.000 VNĐ/năm 700.000 VNĐ/năm
.gov.vn*/ .org.vn/ .edu.vn**/ .info.vn/ .biz.vn/ .name.vn/ .pro.vn/ .health.vn 200.000 VND 200.000 VNĐ/năm 400.000 VNĐ/năm
.name.vn 30.000 VND 30.000 VNĐ/năm 60.000 VNĐ/năm
.in   440.000 VNĐ/năm 440.000 VNĐ/năm
.co.in/ .net.in/ .org.in/ .firm.in   229.000 VNĐ/năm 229.000 VNĐ/năm
.us   210.000 VNĐ/năm 210.000 VNĐ/năm
.cn   477.000 VNĐ/năm 477.000 VNĐ/năm
.tw   880.000 VNĐ/năm 880.000 VNĐ/năm
.com.tw/ .net.tw/ .org.tw/.game.tw/.ebiz.tw/.club.tw   750.000 VNĐ/năm 750.000 VNĐ/năm
.co.uk/.me.uk/.org.uk/.ltd.uk/.plc.uk   330.000 VNĐ/năm 330.000 VNĐ/năm
TÊN MIỀN QUỐC GIA (1 và 2 ký tự)
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn 350.000 VND 350.000 VNĐ/năm 700.000 VNĐ/năm
.gov.vn*/ .org.vn/ .edu.vn**/ .info.vn/ .biz.vn/ .name.vn/ .pro.vn/ .health.vn 200.000 VND 200.000 VNĐ/năm 400.000 VNĐ/năm
.name.vn 30.000 VND 30.000 VNĐ/năm 60.000 VNĐ/năm
.vn (1 ký tự) 350.000 VND 40.000.000 VNĐ/năm 40.350.000 VNĐ/năm
.vn (2 ký tự) 350.000 VND 10.000.000 VNĐ/năm 10.350.000 VNĐ/năm
THỜI HẠN HỢP ĐỒNG
Thời hạn hợp đồng tối thiểu 01 năm
Thanh toán trước 01 năm/ lần
VAT 10% tên miền quốc tế - 0% tên miền việt nam
TẠI SAO ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN TẠI CNNS ?
Khi bạn mua một tên miền từ NNM, bạn sẽ có được một số dịch vụ miễn phí. Chúng tôi cung cấp một nền tảng công nghệ đáng tin cậy và an toàn, giải pháp để quản lý tên miền của bạn và các dịch vụ giá trị gia tăng. Dịch vụ miễn phí đối với mỗi tên miền.
1. Tài khoản quản lý trực tuyến tên miền
2. Dynamic DNS
3. Tên miền / Chuyển tiếp URL
4. Hỗ trợ khách hàng 24 / 7 - Helpdesk
5. Subdomain tên miền phụ
6. Khóa tên miền
7. Hợp đồng dịch vụ đầy đủ.
KHUYẾN CÁO
Việc công ty có lấy được một tên miền trùng với nhãn hiệu hàng hóa hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu của công ty. Nếu công ty xây dựng thương hiệu dựa trên một tên gọi nhưng lại không sở hữu tên miền đó, điều đó có thể dẫn đến việc lượng người dùng sẽ đổ sang một trang của người chủ tên miền khác. Nếu đó là của một đối thủ cạnh tranh, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Việc quảng bá để phát triển một thương hiệu lớn hiện nay liên quan chặt chẽ tới khả năng đồng bộ nhãn hàng với một tên miền - domain . Bất kỳ một sự nhầm lẫn nào cũng có thể dẫn đến việc mất đi lượng truy cập và số lượng khách hàng tiềm năng vào tay của đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi khuyến cáo nên đăng ký các tên miền sau:
1. Tên miền quốc tế (.com, net,org)
2. Tên miền quốc gia Việt Nam (.vn, .com.vn, .net.vn)
3. Ngoài ra nên đăng ký một số domain mới (.tel, .asia..)